Doradztwo techniczne

W ramach podstawowego wsparcia dla naszych Klientów dobieramy najlepsze rozwiązania z szerokiej gamy produktów Tassalini. Wybór odpowiedniego urządzenia poprzedzamy wnikliwym rozpoznaniem parametrów aplikacji oraz środowiska pracy. Twoja pomoc w tym procesie jest nieodzowna. Zadbaj, aby w zapytaniu, które do nas właśnie wysyłasz, znalazł się możliwie precyzyjny zestaw danych, parametrów oraz wymagań. Wyczerpujące informacje posłużą nam w procesie doboru właściwego produktu, a także z całą pewnością usprawnią proces przygotowania najlepszej oferty.

Poniżej podpowiadamy od czego należy zacząć.

 • Parametry aplikacji

  Tutaj należy określić funkcję jaką urządzenie będzie pełniło w instalacji i/lub procesie. To z kolei pozwoli określić niezbędny zestaw parametrów. Najprościej będzie skorzystać z listy produktów, która dostępna jest tutaj.

  Najczęściej wymagane parametry i wielkości: średnica nominalna rurociągu (mm) ciśnienia robocze i maksymalne (bar) temperatura medium (°C) natężenie przepływu (l/h) rodzaj medium, jego charakterystyka (opis, właściwości fizykochemiczne) rodzaj i rozmiar przyłączy [właściwa norma] materiał korpusu (zazwyczaj stale nierdzewne w gatunkach AISI 304L lub AISI 316L) materiał części mokrych/mających kontakt z medium w tym uszczelnień inne parametry właściwe dla danej funkcjonalności (zawór, filtr, wziernik, złącze i tym podobne)

 • Środowisko pracy

  Środowisko pracy obejmuje wszystkie czynniki występujące w miejscu posadowienia urządzenia. Zakres parametrów może być bardzo szeroki i zazwyczaj silnie zindywidualizowany.

  Najczęściej wymagane to: ogólne położenie – w pomieszczeniu (na przykład: hala produkcyjna), na zewnątrz (na przykład: rurociąg na wolnym powietrzu), sposób pracy po zamontowaniu (na przykład: rurociąg poziomy lub pionowy, dach lub bok zbiornika i tym podobne), zakres temperatur otoczenia (°C), oddziaływanie czynników zewnętrznych na urządzenie (UV, rozbryzgi cieczy, opary gazów, kurz, pył, sól i tym podobne), występowanie zagrożeń (na przykład: środowisko wybuchowe, możliwość podtopienia i tym podobne), inne, właściwe dla danego środowiska.

 • Dobór wyposażenia dodatkowego

  W tym miejscu należy zastanowić się, czy podstawowa opcja wyposażenia spełnia wszystkie wymagania aplikacji. W razie potrzeby, w zależności od rodzaju i typu urządzenia, należy wymienić wyposażenie dodatkowe, które zwiększy elastyczność i funkcjonalność produktu/urządzenia.

 • Dobór urządzeń i oferta

  Po przeanalizowaniu wszystkich informacji, w ciągu paru dni na wskazany w zapytaniu adres mailowy zostanie wysłana propozycja rozwiązania wraz z ofertą cenową.

  Pamiętaj, że za prawidłowy dobór lub akceptację zaproponowanych urządzeń odpowiedzialni są wyspecjalizowani projektanci lub inżynierowie utrzymania ruchu, którzy najlepiej znają specyfikę konkretnej linii produkcyjnej lub przesyłowej.