Zawory bezpieczeństwa i oddechowe

Parametry (zawory bezpieczeństwa):

 • Średnica: DN25÷DN80/1″÷3″
 • Przyłącza zgodne ze standardami: DIN 11 851, SMS, RJT BS, ISS IDF, CLAMP
 • Rodzaje przyłączy: do przyspawania, gwintowane, clamp

Higieniczne zawory bezpieczeństwa

Zawory bezpieczeństwa higieniczne mają za zadanie zabezpieczenie urządzeń jak również instalacji ciśnieniowych przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, powyżej określonej wartości granicznej. Produkuje się je ze stali nierdzewnych w dwóch gatunkach AISI 304L i AISI 316L.

Element służący do regulacji ciśnienia został osłonięty nierdzewną obudową w celu zapobieżenia niepożądanej manipulacji. Siły nacisku sprężyn dociskających grzyb zaworu zostały dobrane tak, aby zapewnić odpowiedni zakres regulacji ciśnienia otwarcia. Podstawowy zakres ciśnienia otwarcia zawiera się w wartościach od 0 bar do 5 bar. Na życzenie, zawory bezpieczeństwa higieniczne wyposaża się w sprężyny umożliwiające ustawienie ciśnienia otwarcia do wartości 12 bar.

 • Standardowe wykończenie powierzchni: Ra 1.01-1.14 µm (inne opcjonalnie)
 • Materiał uszczelnienia grzyba: PTFE, silikon, EPDM, FPM/FKM
 • Ciśnienie otwarcia: 0.5÷5 bar (opcjonalnie do 12 bar)

Zawory oddechowe

Zawory oddechowe ze stali nierdzewnej zabezpieczają zbiorniki przed nadmiernym wzrostem ciśnienia i/lub powstaniem zjawiska próżni. W ten sposób chronią zbiorniki przed poważnym uszkodzeniem lub nawet zniszczeniem. Nierdzewne zawory oddechowe występują w dwóch odmianach, różniących się sposobem działania:

 • jako zawory podciśnieniowe,
 • lub jako zawory nadciśnieniowo – podciśnieniowe.

Zawory podciśnieniowe (próżniowe) mają za zadanie ochronę zbiornika przed wystąpieniem próżni, która może wytworzyć się w zbiorniku w trakcie jego opróżniania przy użyciu pompy. W chwili gdy wartość ciśnienia w zbiorniku zbliży się do niebezpiecznego poziomu, zawór otwiera się i umożliwia w ten sposób dopływ powietrza atmosferycznego, aż do chwili osiągnięcia bezpiecznej wartości ciśnienia w zbiorniku.

Zawór nadciśnieniowo – podciśnieniowy zapewnia ochronę zbiornika zarówno przed zjawiskiem próżni, jak i przed nadmiernym wzrostem ciśnienia wewnątrz zbiornika, np. w trakcie procesu fermentacji.

 • Dostępne średnice: 1½”, 2″, 2½”
 • Wydajność: od 480 l/h do 3000 l/h (w zależności od średnicy)
 • Ciśnienie otwarcia: od 0.1 bar do 1.3 bar (regulowane)
 • Podciśnienie: 0.01 bar
 • Materiał: stal nierdzewna AISI 304L
 • Temperatura pracy: od -10ºC do +100ºC
 • Uszczelka: NBR
 • Standardowe wykończenie powierzchni: Ra 1.01-1.14 µm
 • Typ przyłącza: do przyspawania, clamp