Zawory mixproof

Parametry:

  • Średnica: DN51, DN63, DN76
  • Przyłącza: do przyspawania
  • Napęd: siłownik pneumatyczny
  • Ciśnienie robocze: do 5 bar
  • Standardowe wykończenie powierzchni: Ra 1.01-1.14 µm (inne opcjonalnie)

Zawory Mixproof

Zawory mixproof zapewniają dużą elastyczność jak również bezpieczeństwo procesów produkcyjnych. Zaprojektowano je w taki sposób, aby mogły transportować jednocześnie dwie ciecze, i co najważniejsze, bez ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego. 

Wszystkie części zaworów mixproof, które mają bezpośredni kontakt z medium, produkuje się wyłącznie z stali nierdzewnej w gatunku AISI 316L. Specjalna, higieniczna konstrukcja części wewnętrznych zaworu gwarantuje wysoką zdolność do samooczyszczania. Co więcej, sprzyja właściwej penetracji środków myjących w trakcie mycia CIP. Daje jednocześnie pełną gwarancję, że płyny stosowane w procesie CIP nie przenikną do produktu.

Odciążone grzyby zaworów mix-proof zapewniają wyrównanie ciśnień statycznych występujących w trakcie procesów produkcyjnych. Dzięki specjalnemu urządzeniu do utrzymania sprężyn pod stałą kompresją, zapewnia się całkowite bezpieczeństwo w trakcie serwisowania.

Zawory Mixproof - zastosowanie

Konstrukcje tego rodzaju wykorzystuje się przede wszystkim w dużych mleczarniach, zakładach produkujących żywność oraz napoje i koncentraty. Zazwyczaj zawory mix-proof stanowią element rozbudowanych systemów wysp zaworowych.

Montuje się je na rurociągach transportujących płyny do magazynów, instalacjach mieszających i miksujących, a także rurociągach transportujących produkty surowe i pasteryzowane. Występują w systemach mycia CIP zbiorników oraz całych linii produkcyjnych.

Podstawowe zalety zaworów mix-proof:

  • brak możliwości zmieszania transportowanych przez zawór cieczy,
  • możliwość mycia CIP jednego z kanałów w trakcie transportu produktu drugim kanałem,
  • realizacja dwóch procesów w tym samym czasie,
  • kompaktowa budowa spełniająca wymagania dla urządzeń higienicznych,
  • rozbieralna konstrukcja ułatwiająca mycie i serwisowanie.